Tuesday, May 31, 2022

Inukshuk (ഇനുക്ക് ഷൂക്ക് )

 

                                                               Pic by Sneha              


കാനഡയിലെ ആദിവാസികളിൽ ഒന്നായ ഇന്യുട്ട് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെതാണ് ഇനുക്ഷുക്  എന്ന കല്ലു പ്രതിമകൾ. മനുഷ്യന്റെ കഴിവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണത്രേ 'ഇനുക്ഷുക്'  എന്നതിനർത്ഥം. ആദിമകാലത്ത് കരയിലും കടലിലുമുള്ള യാത്രക്കാർക്കു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു ഇവ. ഇനുക്ഷുക്  പ്രധാനമായും കല്ലുകൾ ഒന്നിനു മേലെ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അവയെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ സിമന്റോ പശയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. 

Inukshuk എന്ന വാക്ക് Inuktitut ലെ രണ്ടു അടിസ്ഥാന പദങ്ങളിൽ നിന്നാണു  വന്നത്. Inuk ഒരു വ്യക്തിയെ പരാമർശിക്കുന്നു. suk എന്നാൽ പകരക്കാരൻ എന്നാണർത്ഥം. ആർട്ടിക് പ്രദേശത്തെ അവയുടെ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വിവരണം തന്നെ.

ഇനുക്ഷുക് പല ആകൃതിയിലുമുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലും മനുഷ്യാകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യാകൃതിയിലുള്ള ഈ ഘടനകളെ  ഇനുൻഗ്വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനുൻഗുവാക്ക് എന്നാണ് ഇന്യൂട്ടുകാർ  വിളിക്കുന്നത്. റോഡുകളോ ദിശാഅടയാളങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തു ഇവയെ മാർഗ്ഗദർശികളാക്കിയിരുന്നു. ഇനുൻഗ്വാട്ടുകളുടെ ഒരു കൈയുടെ വലുപ്പവ്യത്യാസത്തിൽ ദിശയും വഴിയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവത്രേ. 
ആദിമകാലത്ത് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനും ഇനുക്ഷുക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇന്യൂട്ടുകളുടെ ഇഷ്ടവിഭവമായിരുന്ന 'Caribou' എന്ന കലമാനിനെ കൂട്ടത്തോടെ പിടിക്കാൻ ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇൻക്സ്യൂട്ടിന്റെ (ഇനുക്ഷുകിന്റെ ബഹുവചനം) ഒരു മതിലുണ്ടാക്കി അതിലൂടെ സ്ത്രീകൾ അവയെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടു വരികയും പുരുഷന്മാർ  ഇനുക്ഷുകിനു പുറകിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന് അമ്പെയ്യുകയും ചെയ്താണ് മാനുകളെ പിടിച്ചിരുന്നത്. 

ഒരു പിരമിഡിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന  ഇനുക്ഷുകിനെ വിലയേറിയ സാധനങ്ങളും ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാനും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, കത്തുകളും സമ്മാനങ്ങളും കൈമാറാനുള്ള ഒരു തപാൽപ്പെട്ടിയായും ഇവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.  

ഇന്യൂട്ട് സംസ്ക്കാരത്തിൽ ഇനുൻഗ്വാട്ടുകളുടെ (മനുഷ്യാകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയവ) പങ്ക് ആത്മീയമാണ്. വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് ഇനുൻഗ്വാട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 

Pic by Manikyam 


ഇന്യൂട്ടുകൾ ഇന്ന് ആധുനിക  ജീവിതശൈലി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും  അവരുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ അടയാളമായി ഇനൂക്ഷുക് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം  ഇനുക്ഷുക് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇന്യൂട്ട് വർഗ്ഗക്കാരുടെ പ്രധാന പ്രദേശമായ നുനാവുട്ട് പ്രവിശ്യയുടെ കൊടിയടയാളവും  ഇനുക്ഷുക് തന്നെ. അവിടുത്തെ ബാഫിൻ ദ്വീപിൽ നൂറോളം  ഇനുക്ഷുക്കളുണ്ട്. അതിനാൽ കാനഡ, ബാഫിൻ ദ്വീപിനെ ദേശീയചരിത്രപ്രദേശമായി സംരക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടായിരത്തിപ്പത്തിലെ വാൻകൂവർ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിനു പ്രചോദനമായി കാനഡ ഉപയോഗിച്ചതും ഒരു  ഇനുക്ഷുക്  ആയിരുന്നു.      

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഇനുക്ഷുക് കാനഡയിൽ ഒന്റാരിയോ പ്രവിശ്യയിലെ ഷോംബർഗിലാണുള്ളത്. ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പ്രകാരം  11.377 മീറ്റർ ഉയരവും 8 മീറ്റർ വീതിയും 8200 കിലോ ഭാരവുമുള്ള ഈ  ഇനുക്ഷുക് ഓൾസ്റ്റോൺ പ്രോഡക്ട്സിലെ ശ്രീ. ജോസ് മെലോ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. 

Pic by Mubi 


ഇപ്പോൾ സന്ദർശകാനുമതിയില്ലെങ്കിലും ഹൈവേ ON - 27 ലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ   ഇനുക്ഷുക് കാണാനാകും


Wednesday, November 10, 2021

ടൂണി

 


കാനഡയിൽ വന്നകാലം എല്ലാമൊരു പുതുമയായിരുന്നു. ആ പുതുമയിൽ നിന്നു ജീവിതത്തിലേക്കു ചേക്കേറിയ  ചില വാക്കുകളുമുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ടൂണി. കേൾക്കാനും പറയാനും ഇമ്പമുള്ളൊരു വാക്ക്...! ആ കാലത്തൊരിക്കൽ സ്‌കൂളിൽ പോയി വന്ന മോൾ ടൂണിയുടെ പാട്ടു പാടി കേൾപ്പിച്ചെങ്കിലും ആകെ രണ്ടു വരിയാണ് ഓർമ്മയിൽ ഉള്ളത്. 

"Paid a Toonie  for the bus

And now I’m in a rush

I wish that it would all just stop

 I’d never have to fuss"

നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനാലാവാം ഈ വരികൾ മാത്രമാണ് ഇന്നും മനസ്സിൽ നിന്നൊഴിയാതെ നില്ക്കുന്നത്.  

ശോ! ടൂണി എന്താണെന്നു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ... നിങ്ങൾക്കും ടൂണിയുടെ കഥ കേൾക്കണ്ടേ?  

കാനഡയുടെ രണ്ടു ഡോളർ നാണയമാണ് ടൂണി എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുവരെ രണ്ടു ഡോളറിന്റെ നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാനഡയിൽ, രണ്ടു  ഡോളർ നാണയം വന്നപ്പോൾ അരുമയോടെ അവരതിനെ 'ടൂണി' എന്നു വിളിച്ചു. ഒരു ഡോളർ നാണയത്തിന്റെ പേരായ 'ലൂണി' യോടു രണ്ട് എന്നർത്ഥമുള്ള ടൂ ചേർത്താണ് ടൂണി എന്ന പേരുണ്ടായത്. നാണയത്തിന്റെ വാൽ(tail) ഭാഗത്തു മഞ്ഞുകട്ടയിലെ ധ്രുവക്കരടിയുടെ ചിത്രവും തല (head) ഭാഗത്ത് എലിസബത്ത് II രാജ്ഞിയുടെ ചിത്രവുമാണുള്ളത്. കാനഡയിലെ എല്ലാ നാണയങ്ങളിലും തലഭാഗത്ത് എന്നും രാജ്ഞി തന്നെ! വാൽ ഭാഗത്തെ ധ്രുവക്കരടിയെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്  വൈൽഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ബ്രെന്റ് ടൗൺസെന്റാണ്. രണ്ടുതരം ലോഹങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ്  ഈ ടൂണിയെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

1996 ഫെബ്രുവരി 19 നാണ് രണ്ടു ഡോളർ നാണയം അന്നത്തെ  പൊതുമരാമത്തു മന്ത്രി ഡയാൻ മാർലിയോ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്. റോയൽ കനേഡിയൻ മിന്റാണ് കാനഡ സർക്കാരിനു വേണ്ടി നാണയം നിർമ്മിക്കുന്നത്.  2019 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഏറ്റവുമധികം പ്രചാരമുള്ള നാണയം ടൂണിയാണത്രേ. 

ഇതിനിടയിൽ ടൂണിയിലെ ധ്രുവക്കരടിക്കു പേരിടാനുള്ള മത്സരങ്ങളും നടന്നു ... പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ നിന്നും 'ചർച്ചിൽ' എന്ന പേരാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മാനിറ്റോബ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ചെറുപട്ടണമാണ് ചർച്ചിൽ. ശരത്കാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്തു ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ധ്രുവക്കരടിയാണ് നാണയത്തിന്റെ വാൽ ഭാഗത്തുള്ളത്. അതിനാൽ ചർച്ചിൽ എന്ന പേര് അനുയോജ്യം തന്നെ.... 

ടൂണി ട്യുസ്‌ഡേയെപ്പറ്റി പറയാതെ എങ്ങനെയാ ടൂണിയുടെ ചരിതം  പൂർണ്ണമാവുക! കെ.എഫ്.സിയുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങ് തന്ത്രമായിരുന്നു ടൂണി ട്യുസ്‌ഡേ. അതായത്, ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ രണ്ടു ഡോളറിനു രണ്ടു വലിയ ചിക്കൻ കഷണങ്ങളും ഉരുളക്കിഴങ്ങു വറുത്തതും അടങ്ങിയ ഒരു പൊതി. ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പടക്കാൻ അതു ധാരാളം. അന്നൊക്കെ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ കെ.എഫ്.സികളിൽ ടൂണി പാക്ക് വാങ്ങാൻ നീണ്ട നിരകളാണുണ്ടായിരുന്നത്.  ഏതാണ്ട് പത്തു വർഷത്തിനു ശേഷം 2021 ജൂലൈയിൽ ഒരേ ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച കെ.എഫ്.സി 'ടൂണി ട്യുസ്‌ഡേ' ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. 

ഈ ടൂണിക്ക്, മനോഹരമായ ഒരു വീടുമുണ്ട് ട്ടോ... 

കാംബെൽഫോഡിലെ ട്രെന്റ് നദിക്കരയിൽ പ്രകൃതിസുന്ദരമായ ഓൾഡ് മിൽ പാർക്കിലാണ്   ടൂണിയുടെ പടുകൂറ്റൻ പ്രതിമയുള്ളത്. 27 അടി ഉയരവും   18 അടി  വ്യാസവുമുള്ള ഈ സ്മാരകം 2001 ൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. രണ്ടു ഡോളർ നാണയത്തിന്റെ വാൽ ഭാഗത്തുള്ള ധ്രുവക്കരടിയെ  രൂപകല്പന ചെയ്ത  ബ്രെന്റ് ടൗൺസെന്റിന്റെ സ്മാരകമായാണ് ഈ പ്രതിമയുണ്ടാക്കിയത്. 

അങ്ങനെയാണ് ശാന്തമായ ഈ നദീതീരനഗരം ടൂണിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായി അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. 

ഇക്കഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ടൂണിയുടെ വീട്ടിൽപ്പോകാനും ടൂണിയെക്കാണാനും ആഗ്രഹം തോന്നുക സ്വാഭാവികമല്ലേ... അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം  ടൂണിയുടെ വീട്ടിൽപ്പോയി. ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, 2021 ൽ ടൂണിയ്ക്കു പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. കാനഡ ലോകത്തിനു നല്കിയ മഹത്തായ  കണ്ടുപിടുത്തമായ 'ഇൻസുലിൻ' ന്റെ ശതാബ്ദി വർഷമാണ് 2021. 1921 ൽ ടൊറന്റോ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിത്തത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൊളാഷാണ് ടൂണിയുടെ പുതിയ ഡിസൈൻ. 


https://malayalanatu.com/archives/10932Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...